מגילת היסוד של קיבוץ געש, 5 ביולי 1951
 

ביום א' תמוז, בשנה השלישית לעצמאות ישראל, הננו כורתים ברית צמיתות עם האדמה הזאת, עליה נציב את בית הקיבוץ שלנו, קיבוץ השומר הצעיר געש.

מגלות רחוקה מאד באנו, יוצאי ארצות אמריקה הלאטינית רחבת הידיים בעלת נהרות כבירים וצוקי הרי-עד, מיבשת של עושר ושפע.

אך נפשנו לא דבקה בכל אלה, כי את עינינו נשאנו אל מעבר לימים למולדת של אמת, לעם היהודי, לאותו רגב אדמה שהצמיח את האומה בשחר דברי הימים שאליו נקבצו טובי בני העם, ידיים אמיצות כתפיים רחבות להגאל בעמל משחרר, יגיעת כפים ורוח מחודשת לפדות את העם מחרפת הגלות ולזקוף את קומתנו במשפחת העמים.
מאז התפעם בלבנו חזון הגאולה ונפקחו עינינו לחזות במימושו, הרימונו בקרב הנוער את דגל "השומר הצעיר" ויצאנו בקריאה:

היכונו, למשימה, לקראת הגשמה עצמית של חלוציות לוחמת, לקראת קימום הארץ,אחוות עמים ושלום.

ובעלותנו ארצה עם המשך הזרם החלוצי מובטח - פרצה המלחמה על חרות ישראל. לא נרתענו מחאור ובטרם טעמו ידינו טעם חריש באדמת המולדת ריוו בדם חברנו את מבואי הנגב.

זאת היתה ראשיתנו בארץ.

וראשית זו הובילתנו עדי הקמת הבית הקבוצי על הקרקע הזה הצופה אל מול חוף הים, הקושר אותנו עם אחינו באותה יבשת שממנה חזרנו. אליהם שלוחה ידנו וקריאתנו: כי ביתנו פתוח, כי יבואו להרחיב את המסד, כי המעשה הקבוצי הגדול של תנועתנו יתרקם במקום הזה ויקדש את המאבק
על דמותו של האדם היהודי הנבנה מחדש במולדת
בעד אחוות עמים, דורשי חופש ושלום, בוני הסוציאליזם.

יהא קיבוץ געש שומר על אש התמיד, שלאורה צועדים כל אלה שעתיד העם, החברה והאדם יקרו להם מכל.

על כל זה חתומים
חברי קיבוץ השומר הצעיר לאטינו אמריקאי א'
געש

טקס העליה לקרקע, געש 5.7.1951