אודות געש
צילום-אויר - געש. לחצו להגדלת תמונה

קיבוץ געש שוכן באזור השרון, כ-20 קילומטר מצפון לתל-אביב, ממערב לכביש החוף (כביש מספר 2), על גבעות כורכר המשקיפות על הים התיכון (קישור למפה).

הקיבוץ נוסד בבאופן רשמי בשנת 1949 על-ידי ראשוני העולים של תנועת "השומר הצעיר" מדרום אמריקה. געש עלה לקרקע ב-5 ביולי 1951.

במלחמת השחרור השתתפו מייסדי געש בהגנה על נגבה. רצונם היה להתיישב בסמוך לאזורי הקרבות, לאחר שאיבדו 3 מחבריהם. אולם בתנועת "הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר" חשבו אז ש"גם חוף הים הוא ספר", ומייסדי געש נשלחו בצו-תנועתם לישב את גבעות הכורכר השוממות של "חוף השרון", הרחק מנגבה וסביבותיה.

עפ"י אגדה מקומית, שמו של היישוב ניתן לו (באופן זמני) על ידי אברהם הרצפלד, שבמפגש עם חברי הקיבוץ אמר: "אני רואה שאתם דרום-אמריקאים רועשים וגועשים, על כן אציע לכם את השם געש".

בשנים האחרונות שונה המבנה הארגוני ההיסטורי של הקיבוץ, בוצעה הפרדה ארגונית-כלכלית-ניהולית בין עסקי הקיבוץ ובין קהילת החברים. עסקי הקיבוץ התאגדו ברובם כאגודות חקלאיות בע"מ.

בשנת 2007 אימץ הקיבוץ את ה"תוכנית לשינוי אורחות החיים" שעיקרה - העברת הפרנסה לאחריות החברים תוך יצירת זיקה כספית חדשה בין "התרומה הכלכלית" של החברים וקבלת "תמורה חומרית" בגינה (מודל "הקיבוץ המתחדש"). לצד שינוי יסודי זה, סוכמה גם אמנה חברתית לשותפות חדשה המעודדת חופש אישי להתפרנס על-פי כישורים אך תוך שמירה על פערי-השתכרות מתונים בין החברים, ורצון לשמור על ערבות הדדית נרחבת - בה קיימת אחריות חברתית למתן "רשתות ביטחון כלכלי": מיסוד קרנות פנסיה, קרן לעזרה הדדית, ביטוח לשירותי סיעוד ובריאות, מתן דיור וחינוך לכלל החברים.

על-פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2012 מנתה אוכלוסיית הקיבוץ 630 נפש. לאחר קבלת ה"שינוי" הצטרפו כ-100 בנים ובנות לחברות בקיבוץ.

מערכת החינוך בגעש מצטיינת בתחומה לאורך שנים, ופתוחה לילדי הסביבה. בקיבוץ פועל בית-ספר יסודי ייחודי בשם "א.ד.ם. וסביבה" שעל עקרונותיו נמנים אכפתיות, דמוקרטיה ומיצוי פוטנציאל.

כלכלת הקיבוץ מבוססת על תעשייה (געש תאורה), חקלאות (דשא מוכן געש, עץ מוכן געש, מטעים, רפת "חוף השרון"), תיירות אירוח ופנאי (מרחצאות חמי געש, אירוח כפרי געש), שיווק (ת.ש.ר. געש), מרכזים מסחריים שונים, "עבודות-חוץ" וענפי יזמויות של חברים, ועוד...

  אודות האתר
  לתגובות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני אל מזכירות קיבוץ געש.

  המידע המוצג באתר זה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש כאסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין
  קיבוץ געש לא ישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר. לקבלת מידע רשמי ותקף, אנא פנו למזכירות קיבוץ געש.