אודות הקהילה

הקהילה, כיום, היא מה שנקרא פעם "הקיבוץ". היא גם קבוצת האנשים בישוב, וגם המבנה האירגוני-חברתי החדש של הקיבוץ. הקיבוץ כיום נחלק בערך לשניים: חלק אחד - עסקי (געש עסקים), וחלק שני - חברתי (געש קהילה).

כדי לסבך עוד קצת את העניינים אז נציין שגם לקהילה עצמה יש כמה עסקים משלה, וגם הקהילה מנהלת כמה ענפים, אבל בהכללה אפשר לומר שאלה אינם עסקים המיועדים להפקת רווחים אלא לצורכי רווחה.

הקהילה מנהלת את חיי החברה שלה, ומנצחת על אופרציה לא פשוטה של "תפעול" הישוב הפיזי ואירגונם של החיי הציבוריים, למשל:

- קיום פעיליות חברתית (כינוס שיחות קיבוץ, ישיבות של ועדות שונות, ועוד);

- אירגון פעילות תרבותית: חגים ומועדים ושמחות ציבוריות נוספות, תפעול מועדון לחבר, פאב, וספרייה;

- פעילות חינוכית-לימודית: הפעלת בתי ילדים, מרכזי לימוד ולמידה, חוגי העשרה, הפעלת מועדון נוער;

- דאגה לשרותיי בריאות (גוף ונפש), רווחה וסיעוד: הפעלת מרפאות, הפעלת מרכז חברתי למבוגרים;

- איכות חיים וסביבה: נוי וגינון בשטחי הציבור, תברואה, וטיפול באיכות החיים והסביבה

מבנה הקהילה נראה בערך ככה (מעודכן ל-2008, ויש כמה שינויים, למשל "מנהל קהילה", תפקיד שמחליף את "מרכז השרותים" של פעם):

חזון הקהילה, כפי שנוסח בחוברת השינוי מ-2007, מתמקד בנקודות הבאות:

- קהילה הקובעת מטרות ויעדים רלוונטיים לגעש ופועלת ליצירת הסכמות מחייבות להשגתם, מתוך מטרה שיביאו רווחה ובטחון לחברים, תוך המשך צמיחה כלכלית לטווח ארוך, שיפור האטרקטיביות של הקיבוץ לחבריו ובניו וניהול אחראי לאורך זמן.

- קהילה המקיימת כערך יסודי, הבטחה והגנה של האוכלוסייה המבוגרת, החלשה ובעלת הצרכים המיוחדים, החיה בה.

- קהילה השואפת להגברת חופש הפעולה של החבר והיכולת שלו ליהנות ממנו באופן אישי, ובמקביל להעמקת אחריותו של החבר לקיומו האישי והמשפחתי.

- קהילה השואפת לשיפור מתמיד באיכות החיים הכללית במקום, בין השאר בנושאים מרכזיים כגון: היצע של מגורים איכותיים, שירותי חינוך ובריאות ברמה גבוהה, וחיי תרבות עשירים.

- קהילה קולטת אוכלוסייה צעירה ואיכותית להבטחת צמיחה דמוגרפית והתחדשות.

- קהילה השואפת לשפר את בטחון חבריה, בין השאר באמצעות עיגון והקניית זכויות ברות הורשה לחבריה בנכסי הקיבוץ.

- קהילה אשר פועלת לבחון ולשנות את אורחות חייה בהתאם לרצון החברים החיים בה, תוך שמירה על ערכי ליבה מוסכמים ומשותפים".